imatge_eco

La Regidoria de Medi Ambient disposa d’un servei permanent d’educació ambiental de la mà de la figura de l’educador/a ambiental, que ofereix directament un ampli ventall d'activitats de sensibilització a la ciutadania del municipi i, a través de la Mancomunitat Pendès-Garraf, quan es tracta d'educació ambiental associada als serveis de recollida de residus i gestió d'aigües residuals.

Us podeu posar en contacte amb l’educador/a mitjançant l’adreça de correu electrònic: educacioambiental@santsadurni.cat.

També mitjançant els plans d’ocupació de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament compta temporalment amb agents pel civisme que col·laboren amb els serveis municipals de Medi Ambient, Salut i la Policia Local i realitzen diverses tasques: educar en civisme; informar sobre les diferents ordenances vigents (tinença d’animals, civisme i recollida de residus); sensibilitzar per evitar les conductes incíviques; recollir incidències a la via pública; i atendre queixes i suggeriments del veïnat, entre d'altres.

educacio_mediambient