Ràdio Sant Sadurní
Es pot trucar al telèfon gratuït 900 833 999 per resoldre afectacions

La instal·lació de les antenes que possibiliten l'arribada dels serveis mòbils d'última generació anomenats comercialment 4G – mòbils LTE sobre la banda de freqüències de 800 Mhz- poden provocar als veïns problemes de recepció del senyal de la televisió TDT, ja que les emissions 4G es produeixen a la banda adjacent a la de TDT. La recent instal·lació d'una antena d'aquestes característiques al municipi ha fet que alguns veïns tornessin a tenir problemes d'interferències a la televisió.

Des del Ministeri es garanteix que s'ha establert el procediment d'actuació per solucionar aquest tipus de problemes, garantint que les molèsties als ciutadans seran mínimes i que la seva solució serà gratuïta. Per això des del Ministeri es va contractar el servei “Llega 800”, que ajuda a resoldre les possibles afectacions, trucant al telèfon 900 833 999.  

La tecnologia 4G permet connexions mòbils de molt alta velocitat, millorar la cobertura a l'interior dels edificis i majors nivells de penetració geogràfica, especialment a les zones rurals

Més informació a WWW.LLEGA800.ES  i al telèfon gratuït 900 833 999

PUBLICAT EL 02.02.2021