Obrir/tancar menú

Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia

Cerca al web
 ESP | ENG | FRA
Núvols alts28ºC-12ºC
Segueix-nos al Facebook Segueix-nos al Youtube Segueix-nos al Twitter Segueix-nos a Instagram
 
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir per correu electrònic
Pla de reobertura del centre per usuaris
Curs 2021/2022

 

Per tal de continuar l'activitat de l'Escola Municipal de Música amb la major seguretat possible, tant pels treballadors com per als usuaris, creiem necessari tenir diferents Protocols pels elements variats que formen part del seu funcionament.

En aquest Pla de Reobertura, expliquem el que fa referència al funcionament de les classes i a les qüestions que fan referència als usuaris de l’Escola.

Tenim a disposició de qui ho vulgui consultar, un Pla d’organització més exhaustiu amb totes les mesures i protocols per treballadors, edifici i material.

El primer dia, el professorat explicarà als seus alumnes el procediment a seguir d’higiene i precaucions en el seu dia a dia.

En cap cas, els alumnes podran deixar material o instruments a les aules.

Via mail i presencialment el primer dia de classe s'explicarà el Protocol a les famílies.

  Protocol per les classes individuals d'instrument

 • Abans d’entrar a l’aula, l’alumne ha rentar-se les mans amb el gel hidroalcohòlic que trobarà en el punt higiènic de davant de la seva aula.
 • Ha de portar mascareta posada.
 • Haurà de seguir les instruccions del seu professor/a.
 • Cada professor d'instrument tindrà preparada una fitxa o protocol, específic del seu instrument i de com s'ha de procedir en l'ús i la neteja, per explicar als seus alumnes i haurà de vetllar perquè aquests ho posin en pràctica.
 • Cada professor haurà de valorar el tipus de protecció més adient pel seu instrument: distància, mascareta o mampara gran.
 • Les classes de cant i flauta travessera s'hauran de fer amb una mampara gran entre professor i alumnes
   

  Protocol per les classes de grup (Nadons, P3, P4, P5 i Ini 1)

Cada grup tindrà una capsa exclusivament per a ell, amb els seus objectes i instruments. No es podran compartir i el professor/a serà el responsable de netejar tant el contingut com el continent.

Ens trobem amb dos casos diferents:

Nadons faran classe amb un adult acompanyant.

 • Han d'esperar al carrer fins que sigui l'hora i entrar prou esglaonadament per aconseguir mantenir les distàncies de seguretat.
 • Només podrà entrar un adult amb cada nen/nena.
 • L'adult ha de portar mascareta en tot moment.
 • Abans d'entrar a l'aula, adults i nens/es han de passar pel punt d'higiene i rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic. (Potser la professora ho pot incloure dins dels preliminars de la classe i inventar algun tipus de cançoneta per fer-ho més amè i motivador per a les criatures).
 • La professora responsable indicarà el lloc on cada adult/nen ha de deixar les seves coses i on s'han de col·locar.
 • En cap cas poden portar objectes o joguines de l'exterior, excepte per demanda específica del professorat. Només s'utilitzaran els objectes/instruments de l'Escola.
 • Es demanarà que les famílies siguin previsores i facin anar al WC a les criatures abans de venir cap a l'Escola però davant d'una urgència es demanarà a l'adult acompanyant que passi paper amb esprai desinfectant (que trobarà als lavabos) sobre totes les superfícies utilitzades i el rentat posterior de mans dels dos. (Es col·locarà un cartell amb el procediment adequat en cada lavabo).
 • En cas que algun dels nens o acompanyants hagin d'utilitzar un mocador se li demanarà que el tiri a una de les papereres amb tapa i que es torni o torni a netejar les mans de la criatura amb gel hidroalcohòlic.
 • La sortida, al final de la classe també es farà de manera esglaonada.
 • Quan la darrera família hagi sortit, la professora ventilarà l'aula i passarà un paper impregnat de líquid desinfectant per les superfícies i objectes utilitzats.
 • Abans de la següent classe, la professora guardarà tots els objectes a la seva caixa o lloc pertinen

P3, P4, P5 i Iniciació 1 i 2

 • Han d'esperar al carrer fins que sigui l'hora.
 • Cada grup tindrà un punt de color assignat a la plaça per tal que es reuneixin fins que siguin cridats pel professor/a.
 • Els pares o acompanyants no entraran a l'escola, la professora vindrà a buscar els nens i nenes a la plaça. En cas de pluja, aquest procés es realitzarà als porxos. 
 • Abans d'entrar, sols o amb l'ajuda de la professora, passaran pel punt d'higiene i es rentaran les mans amb gel.
 • Un cop acabada la sessió la professora tornarà a portar els nens i nenes cap a la sortida fins al seu punt de color i anirà entregant-los a les famílies o acompanyants. 
 • En tornar cap a l'aula la professora ventilarà i repassarà els objectes i superfícies utilitzats i guardarà el material d'aquest grup en la seva caixa.

Protocol per les classes de Grup de Bàsic, Ampliació i Tallers

 • Han d'esperar al carrer fins que sigui l'hora.
 • Cada grup tindrà un punt de color assignat a la plaça per tal que es reuneixin fins que siguin cridats pel professor/a.
 • Els pares o acompanyants no entraran a l'escola, la professora vindrà a buscar els nens i nenes a la plaça. En cas de pluja, aquest procés es realitzarà als porxos. 
 • Abans d'entrar, sols o amb l'ajuda de la professora, passaran pel punt d'higiene i es rentaran les mans amb gel.
 • Un cop acabada la sessió la professora tornarà a portar els nens i nenes cap a la sortida fins al seu punt de color.
 • En tornar cap a l'aula la professora ventilarà i repassarà els objectes i superfícies utilitzats i guardarà el material d'aquest grup en la seva caixa.

Entrades i sortides dels grups

 • Cada curs tindrà un punt de color assignat a la plaça, davant les escales dels porxos, per tal de fer més àgil i ordenada l'entrada al centre:
  • P3 - verd
  • P4 - groc
  • P5 - vermell
  • Ini 1 - groc
  • Ini 2 - blau
  • Bàsic 1 - vermell
  • Bàsic 2 - verd
  • Bàsic 3 - blau
  • Bàsic 4 - vermell
  • Ampliació 1 - verd
  • Ampliació 2 - groc
  • Taller de vent - blau
  • Taller de corda - vermell
  • Taller de guitarres – verd
  • Taller Orff 1 - verd
  • Taller Orff 2 - vermell
 • Per la sortida, el professorat acompanyarà els grups fins al seu punt de color, segons edat els deixaran amb els pares o acompanyants o podran marxar (a partir de Bàsic 1).

Organització i seguiment d’alumnes confinats

 • Els alumnes confinats per causa del Covid 19, podran rebre la seva classe de forma telemàtica. Totes les aules disposen de càmera perquè els professors puguin fer la classe telemàticament. 

Actuació en cas d’alumnes amb simptomatologia Covid

 • En cas que algun alumne presenti simptomatologia covid a l’Escola, se l’acompanyarà a un espai aïllat i es contactarà amb els pares perquè sigui conduït/da al CAP que li pertoqui.

Secretaria i atenció a l'usuari

 • L'usuari haurà d'esperar sempre al carrer a que se'l vagi a obrir i en entrar haurà de rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic i portar la mascareta posada.
 • Quan la cita sigui amb algun membre del Claustre o de l'Equip Directiu, s'utilitzarà alguna aula que permeti el distanciament necessari.
 • En cap cas, ni families, ni alumnes podran deixar instruments o qualsevol altre objecte personal a secretaria.

Instruments especificitats i Banc d'instruments

 • A final de curs, es citarà a les famílies que tinguin instruments de l'Escola perquè els puguin tornar de forma esglaonada.
 • Aquests es revisaran pel professor especialista i si cal es portaran a repassar per un lutier. 

Servei de neteja

Es demanarà servei de neteja de matí i tarda ja que, en els moments de més presència d'infants s'haurien de repassar lavabos, passadissos, entrada, passamans de les portes, material d'aula, etc i les aules entre classes, especialment després de les classes de grup.

Els horaris en que hi haurà servei extra de neteja són:

 • Dilluns de 17.15 a 19.30h
 • Dimarts de 17.15 a 19.30h
 • Dimecres de 17.15 a 19.30h
 • Divendres 18 a 19.30h
Pujar al principi de la pàgina