Per tal de continuar l'activitat de l'Escola Municipal de M˙sica amb la major seguretat possible, tant pels treballadors com per als usuaris, creiem necessari tenir diferents Protocols pels elements variats que formen part del seu funcionament.

En aquest Pla de Reobertura, expliquem el que fa referŔncia al funcionament de les classes i a les qŘestions que fan referŔncia als usuaris de l’Escola.

Tenim a disposiciˇ de qui ho vulgui consultar, un Pla d’organitzaciˇ mÚs exhaustiu amb totes les mesures i protocols per treballadors, edifici i material.

El primer dia, el professorat explicarÓ als seus alumnes el procediment a seguir d’higiene i precaucions en el seu dia a dia.

En cap cas, els alumnes podran deixar material o instruments a les aules.

Via mail i presencialment el primer dia de classe s'explicarÓ el Protocol a les famÝlies.

  Protocol per les classes individuals d'instrument

 • Abans d’entrar a l’aula, l’alumne ha rentar-se les mans amb el gel hidroalcoh˛lic que trobarÓ en el punt higiŔnic de davant de la seva aula.
 • Ha de portar mascareta posada.
 • HaurÓ de seguir les instruccions del seu professor/a.
 • Cada professor d'instrument tindrÓ preparada una fitxa o protocol, especÝfic del seu instrument i de com s'ha de procedir en l'˙s i la neteja, per explicar als seus alumnes i haurÓ de vetllar perquŔ aquests ho posin en prÓctica.
 • Cada professor haurÓ de valorar el tipus de protecciˇ mÚs adient pel seu instrument: distÓncia, mascareta o mampara gran.
 • Les classes de cant i flauta travessera s'hauran de fer amb una mampara gran entre professor i alumnes
   

  Protocol per les classes de grup (Nadons, P3, P4, P5 i Ini 1)

Cada grup tindrÓ una capsa exclusivament per a ell, amb els seus objectes i instruments. No es podran compartir i el professor/a serÓ el responsable de netejar tant el contingut com el continent.

Ens trobem amb dos casos diferents:

Nadons faran classe amb un adult acompanyant.

 • Han d'esperar al carrer fins que sigui l'hora i entrar prou esglaonadament per aconseguir mantenir les distÓncies de seguretat.
 • NomÚs podrÓ entrar un adult amb cada nen/nena.
 • L'adult ha de portar mascareta en tot moment.
 • Abans d'entrar a l'aula, adults i nens/es han de passar pel punt d'higiene i rentar-se les mans amb gel hidroalcoh˛lic. (Potser la professora ho pot incloure dins dels preliminars de la classe i inventar algun tipus de canšoneta per fer-ho mÚs amŔ i motivador per a les criatures).
 • La professora responsable indicarÓ el lloc on cada adult/nen ha de deixar les seves coses i on s'han de colĚlocar.
 • En cap cas poden portar objectes o joguines de l'exterior, excepte per demanda especÝfica del professorat. NomÚs s'utilitzaran els objectes/instruments de l'Escola.
 • Es demanarÓ que les famÝlies siguin previsores i facin anar al WC a les criatures abans de venir cap a l'Escola per˛ davant d'una urgŔncia es demanarÓ a l'adult acompanyant que passi paper amb esprai desinfectant (que trobarÓ als lavabos) sobre totes les superfÝcies utilitzades i el rentat posterior de mans dels dos. (Es colĚlocarÓ un cartell amb el procediment adequat en cada lavabo).
 • En cas que algun dels nens o acompanyants hagin d'utilitzar un mocador se li demanarÓ que el tiri a una de les papereres amb tapa i que es torni o torni a netejar les mans de la criatura amb gel hidroalcoh˛lic.
 • La sortida, al final de la classe tambÚ es farÓ de manera esglaonada.
 • Quan la darrera famÝlia hagi sortit, la professora ventilarÓ l'aula i passarÓ un paper impregnat de lÝquid desinfectant per les superfÝcies i objectes utilitzats.
 • Abans de la segŘent classe, la professora guardarÓ tots els objectes a la seva caixa o lloc pertinen

P3, P4, P5 i Iniciaciˇ 1 i 2

 • Han d'esperar al carrer fins que sigui l'hora.
 • Cada grup tindrÓ un punt de color assignat a la plaša per tal que es reuneixin fins que siguin cridats pel professor/a.
 • Els pares o acompanyants no entraran a l'escola, la professora vindrÓ a buscar els nens i nenes a la plaša. En cas de pluja, aquest procÚs es realitzarÓ als porxos. 
 • Abans d'entrar, sols o amb l'ajuda de la professora, passaran pel punt d'higiene i es rentaran les mans amb gel.
 • Un cop acabada la sessiˇ la professora tornarÓ a portar els nens i nenes cap a la sortida fins al seu punt de color i anirÓ entregant-los a les famÝlies o acompanyants. 
 • En tornar cap a l'aula la professora ventilarÓ i repassarÓ els objectes i superfÝcies utilitzats i guardarÓ el material d'aquest grup en la seva caixa.

Protocol per les classes de Grup de BÓsic, Ampliaciˇ i Tallers

 • Han d'esperar al carrer fins que sigui l'hora.
 • Cada grup tindrÓ un punt de color assignat a la plaša per tal que es reuneixin fins que siguin cridats pel professor/a.
 • Els pares o acompanyants no entraran a l'escola, la professora vindrÓ a buscar els nens i nenes a la plaša. En cas de pluja, aquest procÚs es realitzarÓ als porxos. 
 • Abans d'entrar, sols o amb l'ajuda de la professora, passaran pel punt d'higiene i es rentaran les mans amb gel.
 • Un cop acabada la sessiˇ la professora tornarÓ a portar els nens i nenes cap a la sortida fins al seu punt de color.
 • En tornar cap a l'aula la professora ventilarÓ i repassarÓ els objectes i superfÝcies utilitzats i guardarÓ el material d'aquest grup en la seva caixa.

Entrades i sortides dels grups

 • Cada curs tindrÓ un punt de color assignat a la plaša, davant les escales dels porxos, per tal de fer mÚs Ógil i ordenada l'entrada al centre:
  • P3 - verd
  • P4 - groc
  • P5 - vermell
  • Ini 1 - groc
  • Ini 2 - blau
  • BÓsic 1 - vermell
  • BÓsic 2 - verd
  • BÓsic 3 - blau
  • BÓsic 4 - vermell
  • Ampliaciˇ 1 - verd
  • Ampliaciˇ 2 - groc
  • Taller de vent - blau
  • Taller de corda - vermell
  • Taller de guitarres – verd
  • Taller Orff 1 - verd
  • Taller Orff 2 - vermell
 • Per la sortida, el professorat acompanyarÓ els grups fins al seu punt de color, segons edat els deixaran amb els pares o acompanyants o podran marxar (a partir de BÓsic 1).

Organitzaciˇ i seguiment d’alumnes confinats

 • Els alumnes confinats per causa del Covid 19, podran rebre la seva classe de forma telemÓtica. Totes les aules disposen de cÓmera perquŔ els professors puguin fer la classe telemÓticament. 

Actuaciˇ en cas d’alumnes amb simptomatologia Covid

 • En cas que algun alumne presenti simptomatologia covid a l’Escola, se l’acompanyarÓ a un espai a´llat i es contactarÓ amb els pares perquŔ sigui condu´t/da al CAP que li pertoqui.

Secretaria i atenciˇ a l'usuari

 • L'usuari haurÓ d'esperar sempre al carrer a que se'l vagi a obrir i en entrar haurÓ de rentar-se les mans amb gel hidroalcoh˛lic i portar la mascareta posada.
 • Quan la cita sigui amb algun membre del Claustre o de l'Equip Directiu, s'utilitzarÓ alguna aula que permeti el distanciament necessari.
 • En cap cas, ni families, ni alumnes podran deixar instruments o qualsevol altre objecte personal a secretaria.

Instruments especificitats i Banc d'instruments

 • A final de curs, es citarÓ a les famÝlies que tinguin instruments de l'Escola perquŔ els puguin tornar de forma esglaonada.
 • Aquests es revisaran pel professor especialista i si cal es portaran a repassar per un lutier. 

Servei de neteja

Es demanarÓ servei de neteja de matÝ i tarda ja que, en els moments de mÚs presŔncia d'infants s'haurien de repassar lavabos, passadissos, entrada, passamans de les portes, material d'aula, etc i les aules entre classes, especialment desprÚs de les classes de grup.

Els horaris en que hi haurÓ servei extra de neteja sˇn:

 • Dilluns de 17.15 a 19.30h
 • Dimarts de 17.15 a 19.30h
 • Dimecres de 17.15 a 19.30h
 • Divendres 18 a 19.30h