Nexes - Innovació, emprenedors i empreses

L'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia ha signat un conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal de l'Alt Penedès per al suport tècnic  de dinamització dels polígons d'activitat econòmica del municipi i les empreses que hi són ubicades

Amb aquesta col·laboració es reforçarà la tasca que, des de la Regidoria de Promoció Econòmica, ja s'ofereix a les empreses i els emprenedors del municipi amb l'objectiu de dinamitzar, diversificar i impulsar el creixement del seu teixit empresarial i productiu.

Amb el suport tècnic del Consell Comarcal es farà especial èmfasi en la prospecció, dinamització i promoció dels 4 polígons d'activitat econòmica del municipi (Can Ferrer I i II, Les Casetes d'en Mir i Molí del Racó) i en la consolidació i el creixement de les més de 100 empreses que hi són ubicades, donant atenció i assesorament.

També es reforçaran aquells projectes que integrin mesures de dinamització econòmica amb vistes a la creació de llocs de treball en el sector vitivinícola, industrial o comercial, es fomentarà l'emprenedoria, es col·laborarà en els programes, projectes i estudis d´interès local que s'ajustin a les diferents línies de subvenció d'altres administracions públiques.

L'Ajuntament facilitarà la infraestructura necessària per al desenvolupament del treball dels tècnics del Consell Comarcal que es desplacin al municipi i donarà a conèixer aquest servei a la ciutadania i les empreses de Sant Sadurní.

El Consell Comarcal donarà suport tècnic a la prospecció, dinamització i promoció in situ dels polígons industrials de Sant Sadurní d'Anoia; fent incís en l'emprenedoria, l'ocupació i la consolidació de les empreses, així com en el reforç de l'assessorament, la informació i la orientació dels aturats.

Es pretén donar suport i fomentar noves iniciatives que contribueixin a la reactivació econòmica local que ajudin a incrementar el nivell de competitivitat de les empreses, el seu caràcter innovador i la seva consolidació.

Enllaç al Consell Comarcal PUBLICAT EL 17.05.2022