RÓdio Sant SadurnÝ
El municipi recula mÚs de quatre punts respecte al 2020

nouportaaporta

Sant Sadurní continua amb la tendència a la baixa dels darrers anys i marca el mínim històric de reciclatge des de la implantació, l'any 2005, del porta a porta -al 2009 s'aplica el sistema actual de recollida de les fraccions d'envasos, cartró i paper, orgànica i rebuig- amb un índex del 68.95% de recollida selectiva a l’any 2021, enfront del 73,03% del 2020, segons les dades facilitades per l’Agència de Residus de Catalunya (ARC). Un descens de més de quatre punts que prolonga la tendència registrada en els darrers anys, després que fa uns anys s'enfilés per sobre del 80%.

Amb tot, Sant Sadurní continua liderant la recollida selectiva a la comarca de l'Alt Penedès, que té una mitjana del 47,71%, que és lleugerament superior a la mitjana de Catalunya, que és del 46,62%.

Segons les dades facilitades per l'Agència de Residus de Catalunya (ARC), al 2021 es van generar a la vila 1.729 tones de residus (31,05%), que suposa una mitjana anual de 135 quilos de residus per habitant, un increment de més de quatre punts respecte a l’any anterior.Nou sistema de recollida porta a porta Per revertir aquesta situació, el passat 13 de juny va entrar en funcionament el nou sistema de recollida porta a porta que incorpora cubells amb xip per a totes les fraccions - orgànica, envasos, paper i cartró i rebuig -.

L’objectiu d’aquest sistema de recollida és augmentar el reciclatge, per arribar als índexs que exigeix la normativa per als propers anys, millorar la qualitat dels residus que es recullen selectivament, disminuint els impropis a cada fracció i avançar en l’aplicació a mig termini del models de pagament per generació, tal com estableixen les noves normatives de residus.

PUBLICAT EL 17.08.2022