Sant Sadurní d'Anoia - Capital del cava

AVUI: Cobert amb pluja 23ºC|13ºC
Facebook Twitter Instagram Youtube
Pàgines
Sistema porta a porta

A Sant Sadurní ja fa uns quants anys vam iniciar la recollida selectiva de la brossa orgànica. Aquest fet va significar un pas molt important, però encara ho podem fer millor entre tots.

Per aquest motiu, i per facilitar a tothom aquesta feina, es va apostar per un sistema de recollida de la brossa diferent: la recollida selectiva porta a porta.

Què guanyem amb la recollida porta a porta?
  • Els carrers estan més nets i amb més espai per a tothom, ja que s’han retirat tots els contenidors excepte els del vidre.
  • Guanyem comoditat, ja que es recull la brossa a la porta de casa.
  • Reciclem més i millorem els resultats de la recuperació de residus i la qualitat dels materials recollits selectivament.
  • Ens acostem pas a pas al concepte de desenvolupament sostenible, deixant als nostres fills i filles, néts i nétes un territori amb un valor ambiental més elevat (menys abocadors i incineradores, menys consum de recursos, menys emissions de diòxid de carboni, etc.).
Resultats recollida brossaASSOCIACIÓ MUNICIPIS PORTA A PORTA