Nexes - Innovació, emprenedors i empreses
Programa empresarial per a la IDENTIFICACIÓ d'oportunitats D'INNOVACIÓ

Participa al programa d'innovació i assessorament a empreses de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia per promoure la cultura d'innovació i desenvolupar un projecte innovador propi. Programa adreçat a tot tipus d'empreses de qualsevol sector del teixit productiu.


Jornada nexes innova

Presentació del Programa Nexes Innova

Divendres 3 de febrer de 10 a 12h a les caves Recaredo, Tamarit,10

10h00 Recepció dels assistents

Cafè de benvinguda

10h10 Benvinguda

Sr.Josep Mata, de Cava Recaredo

10h15 Obertura

Sra.Maria Rosell, Alcaldessa de Sant Sadurní d'Anoia

10h20 Les oportunitats de la innovació.

Presentació del programa empresarial per a la identificació d'oportunitats d'innovació.

Sra.Luisa Jiménez, experta en innovació (Ànima Consulting)

11h00 Cas d'èxit: Cava Recaredo

11h35 Cloenda

Sr.Josep Subirana, Regidor de Promoció Econòmica Sant Sadurní d'Anoia

11h40 Visita guiada de la mà de cava Recaredo

formació grupal: 

Sessió 1 :

Dimecres 15 de febrer de 9.30 a 13.30 i de 14.30 a 18.30 a l'aula del CIC Fassina

1

Identificar oportunitats d 'innovació  a través de les tendències 

 • Introducció Què és una macrotendència?
 • Les macrotendències més rellevants: socials, consum i tecnològiques
 • Exemples pràctics de com les tedències afecten a una determinada indústria i als seus clients
 • Caçadors de tendències: el cas de Tredwatching
 • Eines de transformació  de les macrotendències en reptes per l'empresa: Tred Matrix i Mapa de Convergència


Sessió 2        

Dimecres 1 de març de 9.30 a 13.30 i de 14.30 a 18.30h  a l'aula del CIC Fassina

Identificar oportunitats d'innovació a través del coneixement del meu client

Es posará en relleu la importància d'identificar les demandes del nostre client i mercat per enfocar correctament el procés d'innovació seguint la metodología de la Persona i el Customer Journey i la seva aplicació al món de la innovació.

 • Persona: Eina per posar-se a la pell del client i entendre les seves necessitats
 • Customer experience: factors claus que envolten una experiència satisfactória del client amb una marca i empresa, i sobre els qual es pot innovar.
 • Punts de contacte entre l'empresa,/producte/servei i el client: coneixement, experiència de compra, rebuda del producte o servei, ús iexperiència, identificació de problemes, serveis de reparació i post-venda, suport i atenció al clientmentoratge individualitzat per promoure la innovació 

Una sessió de 4 hores amb les empreses seleccionades 

Assessorament a empreses

L'acompanyament consisteix en 4 hores presencials i les sessions d'acompanyament es dissenyaran ad-hoc per cada empresa en funció de les seves necessitats. Aquest mentoratge pot estar destinat a ajudar l'empresa a detectar reptes estratègics crítics per la seva activitat que suposin una oportunitat d'innovació.

Estan orientades a. 

 • Reforçar l'alineació i integració de la innovació en l'estratègia
 • Detectar reptes d'innovació a la companya
 • Definir projecte d'I+D i millora tecnològica
 • Facilitar la generació enfocada de noves solucions
 • Aportar seguretat en la presa de decisions sobre els projectes
 • Promoure una cultura d'innovació dins de la companyia
 • Alinear els equips en l'impuls de la innovació o en l'abordatge de projectes específics

Iniciativa: 

  nexes logo ajuntmaent

Amb el suport: 

    Logo diputacio barcelona    ministeri empleo  soc 

Col·laboren: 

s turistica       recaredo         KARTOX      adepg

aj Gelida - Imatge inexistent   aj Torrelavit      aj Subirats

PUBLICAT EL 24.11.2016