Publicació 27.06.2017
Cooperació i convivència: Lletres per a tothom
 • Curs
  Segon cicle d'ESO (possibilitat de relació amb l´assignatura de servei comunitari).
 • Descripció

  El programa Lletres per a Tothom és un projecte d’alfabetització que pretén anar més enllà de donar eines instrumentals d’alfabetització i consisteix en un procés d’alfabetització adreçat a persones adultes lligat al concepte de diversitat o heterogeneïtat. També s’hi donen eines socials, de relació, de convivència i de participació, vinculant la formació amb persones voluntàries que actuaran d’acompanyants i de pont amb la societat d’acollida.

  lletres
  La proposta als centres vol ser un punt de trobada entre l'alumnat dels centres i l’alumnat del curs «lletres per tothom», per a que experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic i posin en joc els seus coneixement i capacitats al servei de la comunitat, vivint el municipi i la seva gent d’una manera propera.  L’alumnat del centre pot vincular-s’hi tant amb l’assignatura de servei comunitari, com llengua o a partir de la que es vulgui, i per tant les possibilitats de forma i contingut també poden ser variades. Per exemple, vincular-s’hi com a parelles lingüístiques, un intercanvi cultural etc. es pot valorar qualsevol proposta de col·laboració.

  *Aquesta activitat estarà subjecte al disseny o concreció conjuntament amb el personal tècnic de l’Ajuntament.

 • Data de realització
  1r semestre
 • Contacte

  mediacio@santsadurni.cat
  93 891 30 29

 • Sol·licitud
Pujar al principi de la pàgina