Guia d'activitats pels centres educatius
Secundària

diver

Sovint no es tracta la diferència senzillament com una possibilitat més de ser, sinó que es castiga i discrimina, fet que pot ser generador de dificultats en la convivència. No hi ha una sola manera d'atendre la diversitat de l'alumnat, ni de gestionar la complexitats dels centres.

Hi ha múltiples respostes, opcions i possibilitats d'intervenció i aquestes en son algunes, articulades en dos grans àmbits: gestió de conflictes i interculturalitat.

  
Pujar al principi de la pàgina