Nexes - Innovació, emprenedors i empreses

AVUI: Poc ennuvolat 21ºC|9ºC
Facebook Twitter Instagram Youtube

BUTLLETÍ

SUBSCRIU-TE AL BUTLLETÍ ELECTRÒNIC

Dona't d'alta facilitant-nos el teu correu electrònic i puntualment rebràs el butlletí d'activitats i  les notícies més destacades 

Els formularis
TALLERS D'ORIENTACIÓ LABORAL
febrer de 2022
*
*
*
*
*

D'acord amb la Llei 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa a la persona interessada que dóna el seu consentiment i autoritza a que les dades facilitades siguin incloses en el fitxer automatitzat del Registre de documents de l´Ajuntament i que poden ser objecte d'inclusió en altres fitxers  automatitzats per fer-ne el tractament informàtic.

Així mateix, s'informa a la persona interessada de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit adreçat a qualsevol dels punts d'atenció ciutadana.

Tanmateix, atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l'article 18.1 de la Constitució i regulat per la L.O. 1/1982, 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, l'usuari/a dóna el seu consentiment exprés i autoritza a la gravació, registrament i a la difusió d'imatges audiovisuales en la que pugui aparèixer individualement o en grup en activitats promogudes pel SPEO ( pàgina web, filmacions destinades a la difusió pública no comercial, fotografies per a publicacions o premsa...) en l'àmbit de les seves competències en matèria d'ocupació i promoció econòmica.

*

 
© Nexes
Doctor Barraquer, núm.3-5. 08770 Sant Sadurní d’Anoia
Tel: +34 931 185 195
c/e Àrea Empresa i Emprenedors: promeco@santsadurni.cat
c/e Àrea Ocupació: socupacio@santsadurni.cat
Atenció al públic: MATINS (de dilluns a divendres de 9 a 13.30 h) | TARDES (dimecres i dijous de 15 a 18 h)