En directe a Ràdio Sant Sadurní al 107.2 FM i per streaming a la senyal de ràdio online i a sessions.santsadurni.cat
ple 1

El proper dimarts 23 de febrer, a les 19:30 hores, se celebrarà el ple corporatiu municipal de l'Ajuntament de Sant Sadurní.

Es podrà seguir en directe a Ràdio Sant Sadurní al 107.2 FM i www.radiosantsadurni.cat i per streaming a ràdio online i a sessions.santsadurni.cat.

Ordre del dia

 • 1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL SETEMBRE I OCTUBRE DE 2020

DICTAMENS

 • 2.- ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA I L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA RELATIU AL PROGRAMA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL PER A L'ANY 2021 - Expedient HAB/57/2021
 • 3.- ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA I L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA RELATIU A LA BORSA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL, PER A L'ANY 2021 - Expedient HAB/56/2021
 • 4.- REGLAMENT D'ADJUDICACIÓ I GESTIÓ DEL FUNCIONAMENT INTERN DE L'ALLOTJAMENT TEMPORAL EN SITUACIONS D'EMERGÈNCIA - Expedient HAB/63/2021
 • 5.- DONAR SUPORT I CONSENTIMENT PER A QUE ELS CONEIXEMENTS I LA TÈCNICA DE L'ELABORACIÓ DE LES CATIFES I ALTRES ELEMENTS AMB FLORS I MATERIALS NATURALS, SIGUIN INSCRITS A LA LLISTA REPRESENTATIVA DEL PATRIMONI IMMATERIAL DE LA UNESCO - Expedient SEC/43/2021

PART DE CONTROL

 • 6.- DONAR COMPTE DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE SANT SADURNÍ D'ANOIA EN EL SECTOR FREIXENET (ZONES 17/A, 17/UA5 I 17/12B+C) - Expedient URB/397/2018
 • 7.- DONAR COMPTE DEL TRÀMIT DE CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA PER A L'APROVACIÓ DE L'ORDENANÇA DE SUBVENCIONS DE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA - Expedient SEC/46/2021
 • 8.- INFORMACIÓ AL MINISTERI DE LES DADES EXECUCIÓ TRIMESTRAL ,PMP, I MOROSITAT DE L'EXERCICI 2020 - Expedient INT/197/2020
 • 9.- DONAR COMPTE AL PLE DELS DECRETS APROVATS PER L'ALCALDIA - Expedient SEC/11/2021
 • 10.- DONAR COMPTE AL PLE DELS ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL - Expedient SEC/12/2021 MOCIONS
 • 11.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SANT SADURNÍ EN COMÚ PER RECLAMAR UN MILLOR FINANÇAMENT ALS ENS LOCALS - Expedient SEC/416/2020
 • 12.- MOCIÓ DE LA FCM PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SANT SADURNÍ EN COMÚ PER A RECLAMAR UN PAPER ACTIU DELS MUNICIPIS EN L'ASSIGNACIÓ I GESTIÓ DELS FONS EUROPEUS DE RECUPERACIÓ NEXT GENERATION EU - Expedient SEC/417/2020
 • 13.- MOCIÓ PRESENTADA PER ERC SOBRE ELS ARMES NUCLEARS I DE SUPORT AL TRACTAT SOBRE LA PROHIBICIÓ DE LES ARMES NUCLEARS - Expedient SEC/17/2021
 • 14.- MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR DE SANT SADURNÍ D'ANOIA DE SUPORT A PABLO HASÉL I LA PRESERVACIÓ DEL DRET DE LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ - Expedient SEC/53/2021
 • 15.- URGÈNCIES SOBREVINGUDES
 • 16.- PRECS I PREGUNTES