Dilluns 6 de setembre els socis i sòcies hauran de dur el sobre amb el document d'inscripció a les activitats dirigides degudament omplert, el qual aquest any i de forma excepcional degut a la covid-19, hauran rebut a casa seva per correu.