2n quadrimestre, curs 2023-2024
Al juny es celebren les últimes audicions del curs on l'alumnat de diferents instruments interpreten els temes que han treballat a classe davant de les seves famílies, amics i companys.