• Cr. Germans Gabrielistes s/n
  • L'AMPA és una entitat sense afany de lucre que agrupa els pares i les mares de l’escola. Està reconeguda legalment en el Registre d'associacions i les seves funcions estan regulades per un Decret de la Generalitat de Catalunya. El seu objectiu fonamental és contribuir a la millora de la qualitat de l’ensenyament que reben els nois i les noies, per mitjà del diàleg i la col·laboració amb els diversos sectors de la comunitat educativa. És també el principal interlocutor que tenen els mestres i l’equip directiu per a tractar els temes que afecten a tot el col·lectiu de famílies i el projecte de centre. Administra i gestiona els recursos que aporten els associats i organitza un ampli ventall de serveis i activitats

    Representant: Pere Casanovas Carbó