• 01/04/2018 Com adornen els cristians l'ensenyament diví
  • 08/04/2018 Esforci's pel que realment és vida!
  • 15/04/2018 Caminar amb Déu ens beneficia ara i per sempre
  • 22/04/2018 Protegim la nostra identitat cristiana
  • 29/04/2018 Qui és com a Jehová nostre Déu?