Ple febrer 2018
El proper dimarts 29 de maig a les 19:30 hores se celebrarÓ sessiˇ corporativa de l'Ajuntament de Sant SadurnÝ, que podreu seguir en directe per RÓdio Sant SadurnÝ al 107.2 FM i www.radiosantsadurni.cat

A continuació detallem l'ordre del dia de la sessió:

ORDRE DEL DIA

1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

PART RESOLUTIVA

2.- PRESA DE POSSESSIÓ DE LA REGIDORA D'ICV VERONICA BERLANGA ROJAS - Expedient SEC/171/2018

3.- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB TERRASSES D'ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ, BARS I SIMILARS - Expedient SEC/524/2017

4.- APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT MUNICIPAL DE RÈGIM INTERN DEL CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN - Expedient SEC/293/2018

5.- APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS PER L'ANY 2019 - Expedient SEC/245/2018

6.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 1/2018 PER SUPLEMENT DE CRÈDIT , DEL PATRONAT CULTURAL PARERA -BEQUES - Expedient INT/310/2018

7.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 14/2018 PER CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB RLT PER INVERSIONS - Expedient INT/338/2018

8.- APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DE PREUS PER L'ANY 2018 DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS (PORTA A PORTA) - Expedient MAM/8/2018

9.- APROVAR LA REVISIÓ DE PREUS PER L'ANY 2018 DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL - Expedient MAM/11/2018

10.- APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DE PREUS PER AL 2018 DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI DEL TRANSPORT COL·LECTIU DE VIATGERS (BUS URBÀ) - Expedient MAM/12/2018 

11.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM PER ESTABLIR L'OCUPACIÓ DEL 50% DEL POLÍGON INDUSTRIAL CAN FERRER I PRESENTAT PER RUBIO JULVE SL - Expedient URB/149/2018

12.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE EN SÒL NO URBANITZABLE PER AMPLIACIÓ DE LES CAVES VILARNAU PER LA CONSTRUCCIÓ D'UNA COBERTA AL MAGATZEM I UNA PORXADA PER COBRIR ELS DIPÒSITS - Expedient URB/181/2018

PART DE CONTROL

13.- DONAR COMPTE DE L'APROVACIÓ DEFINITIVA PER PART DE LA COMISSIÓ TERRITORIAL D'URBANISME DEL PROJECTE EN SÒL NO URBANITZABLE PER AMPLIACIÓ DE LA PLANTA DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS I MILLORA DEL CAMÍ D'ACCÈS PRESENTAT PER UCSA - Expedient URB/188/2017

14.- DONAR COMPTE DE LA PRÒRROGA DE LA DECLARACIÓ D'INTENCIONS PER A LA COMPRAVENDA DE LA CASA PAIRAL CAN GUINEU DE SANT SADURNÍ D'ANOIA - Expedient SEC/185/2017

15.- DONAR COMPTE AL PLE DELS DECRETS APROVATS PER L'ALCALDIA - Expedient SEC/41/2018

16.- DONAR COMPTE AL PLE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL - Expedient SEC/42/2018

MOCIONS

17.- MOCIÓ PER DECLARAR EL MUNICIPI TERRITORI DE PARADISOS FISCALS.. MUNICIPI DE SANT SADURNÍ D' ANOIA ZONA LLIURE DE PARADISSOS FISCALS. - Expedient SEC/228/2018

18.- MOCIÓ QUE PRESENTEN CONJUNTAMENT EL GRUP MUNICIPAL DEL PDECAT I ERC EN SUPORT A PROACTIVA OPEN ARMS - Expedient SEC/288/2018

19.- MOCIÓ QUE PRESENTA CONJUNTAMENT EL GRUP MUNICIPAL DE PDECAT I ERC DE SUPORT I PER LA PROTECCIÓ DELS DEFENSORS DELS DRETS HUMANS A COLÒMBIA - Expedient SEC/289/2018

20.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA PER DONAR SUPORT A LA XARXA D’IMPULSORS ALS MUNICIPIS DE LA GARANTIA JUVENIL, AIXÍ COM A LES MESURES I PROGRAMES DIRIGIDES ALS JOVES - Expedient SEC/294/2018

21.- MOCIÓ PRESENTADA PER LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR PER A MILLORAR LA TRANSPARÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA - Expedient SEC/291/2018

22.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D'ICV EN RELACIÓ AMB LA DEMANDA DE LES 35H SETMANALS PER PART DE LES SECCIONS SINDICALS DE CCOO I UGT - Expedient SEC/290/2018

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

23.- PRECS I PREGUNTES