Altres activitats:

03/02/2019 Com mantenir-se despert espiritualment

10/02/2019 Visquem per a fer la voluntat de Déu, no la
                  nostra
17/02/2019 VISITA CIRCUIT: Jove, com pots ser feliç i
                  tenir čxit?
24/02/2019 Raons per a sotmetre's avui al govern de Déu