A càrrec de Francesc Torradeflot, doctor en Teologia i director de l'Associació UNESCO pel diàleg interreligiós