Dins la 11a. Quinzena solidària
11a quinzena

En els darrers anys Entrepobles ha treballat en la defensa dels drets de les persones migrants, en el dret de qualsevol persona a desplaçar-se lliurement, en contra de les devolucions en calent i a favor del tancament dels CIES. per donar suport a aquest treball han dissenyat aquesta exposició concebuda com un viatge dissenyada fixant la mirada a través de l'origen, el trajecte i el destí, etapes que viuen i pateixen les persones migrants i refugiades, des d'un enfocament feminista, posant l'accent en les dones que inicien aquest viatge de vida i moltes vegades, desgraciadament, de mort.

La meva pell