Ple juliol
El dimarts 24 de setembre, a les 19:30 hores, se celebrarÓ el ple corporatiu municipal de l'Ajuntament de Sant SadurnÝ.

La sessió la podreu seguir en directe a Ràdio Sant Sadurní al 107.2 FM via online a www.radiosantsadurni.cat i per streaming a sessions.santsadurni.cat

ORDRE DEL DIA

1.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL EN SUPORT A LA LLEI 24/2015 I CONTRA EL TALL DE SUBMINISTRAMENT A LES FAMÍLIES AMB DEUTE - Expedient SEC/447/2019

2.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP D'EMERGÈNCIA CLIMÀTICA - Expedient SEC/446/2019

3.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

PART RESOLUTIVA

4.- MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE SANT SADURNÍ D'ANOIA EN EL SECTOR FREIXENET (ZONES 17/A, 17/UA5 I 17/12B+C) - Expedient URB/397/2018

5.- MODIFICACIÓ DE L'ACORD DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 11/07/2019 RELATIU AL NOMENAMENT DE REPRESENTANTS EN DIFERENTS ORGANS COL·LEGIATS PER INCLOURE EL SUPLENT DE REPRESENTACIÓ DEL CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA DEL PENEDÈS - Expedient SEC/315/2019

6.- COMUNICACIÓ XIFRA A APROVAR DE L'EXERCICI 2019 - Expedient OAC/383/2019

PART DE CONTROL

7.- DONAR COMPTE AL PLE DELS DECRETS APROVATS PER L'ALCALDIA - Expedient SEC/41/2019

8.- DONAR COMPTE AL PLE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL - Expedient SEC/38/2019

9.- MOCIONS

10.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SANT SADURNÍ EN COMÚ PER DUR A TERME UNA CAMPANYA DE CONTROL DEL CENS D'ANIMALS DOMÈSTICS I LA CREACIÓ DEL BANC D'ADN D'ANIMALS DOMÈSTICS -Expedient SEC/444/2019

11.- MOCIÓ QUE PRESENTA LA CUP PER GARANTIR LA PRESÈNCIA PARITÀRIA EN ELS ESDEVENIMENTS QUE ORGANITZA L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA - Expedient SEC/448/2019

12.- PRECS I PREGUNTES

13.- PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DIRIGIDA AL GOVERN D'ERC-PDECAT DE LPAJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA PERQUÈ SIGUI CONTESTADA EN EL PLE MUNICIPAL ORDINARI DEL MES DE SETEMBRE - Expedient SEC/445/2019