Ple juliol
El dimarts 29 d'octubre, a les 19:30 hores, se celebrarÓ el ple corporatiu municipal de l'Ajuntament de Sant SadurnÝ.

Podreu seguir la sessió en directe a Ràdio Sant Sadurní al 107.2 FM via online a www.radiosantsadurni.cat i per streaming a sessions.santsadurni.cat

ORDRE DEL DIA

1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR PART RESOLUTIVA

2.- CORRECCIÓ D'ERRADES DETECTADES AL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE LA CASA DELS AVIS - Expedient SEC/70/2019

3.- MODIFICACIÓ DE L'ACORD DE PLE MUNICIPAL DE 23 DE JULIOL DE 2018 REFERENT A L'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNI D'ANOIA A LA MANCOMUNITAT PENEDÈS-GARRAF PER AL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I SUBROGACIÓ DEL CONTRACTE AMB CESPA SA - Expedient SEC/391/2018

4.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 35/2019 PER CRÈDIT EXTRAORDINARI-INVERSIONS - EDUCACIÓ - Expedient INT/435/2019

5.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 36/2019 PER CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT AMB CÀRREC AL RLTDGINVERSIONS SOSTENIBLES - Expedient INT/433/2019

6.- ORDENANCES PREUS PÚBLICS 2020 - Expedient TRE/242/2019

7.- ORDENANCES FISCALS 2020 - Expedient TRE/241/2019 PART DE CONTROL

8.- DONAR COMPTE AL PLE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL - Expedient SEC/38/2019

9.- DONAR COMPTE AL PLE DELS DECRETS APROVATS PER L'ALCALDIA - Expedient SEC/41/2019 

10.- MOCIONS D'URGÈNCIA

11.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE SANT SADURNÍ D'ANOIA PER A L'AMPLIACIÓ DE LA XARXA DE PUNTS DE CÀRREGA ELÈCTRICA MUNICIPAL A LA VILA. - Expedient SEC/499/2019

12.- MOCIÓ QUE PRESENTA LA CUP PER DENUNCIAR LA REPRESSIÓ, PER CONDEMNAR LA BRUTALITAT POLICIAL I PER LA LLIBERTAT DELS PRESOS POLÍTICS - Expedient SEC/500/2019

13.- PRECS I PREGUNTES

14.- PREC PER IMPULSAR UN SISTEMA DE TARIFACIÓ SOCIAL - Expedient SEC/502/2019

15.- PREC QUE SOL·LICITA UN INFORME SOBRE LES GESTIONS REALITZADES PER L'AJUNTAMENT I ELS RESULTATS EN RELACIÓ AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ APROVADA EN EL PLE DEL 09.11.17 - Expedient SEC/503/2019