Ple juliol
El dimarts 25 de febrer, a les 19:30 hores, se celebrarÓ el ple corporatiu municipal de l'Ajuntament de Sant SadurnÝ.

Podreu seguir la sessió en directe a Ràdio Sant Sadurní al 107.2 FM via online a www.radiosantsadurni.cat i per streaming a sessions.santsadurni.cat

ORDRE DEL DIA

1.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE RECOLZAMENT A LA CANDIDATURA DE L'ASSOCIACIÓ AMPERT A LA CREU DE SANT JORDI - Expedient SEC/79/2020 PART RESOLUTIVA

2.- DICTAMEN PEL QUAL S'APROVA INCIALMENT EL PRESSUPOST GENERAL 2020 I LA PLANTILLA DE PERSONAL - Expedient INT/83/2020

3.- DICTAMEN PEL QUAL S'APROVA LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 39 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DEL CASAL D'ESTIU VIGENT AL 2020. - Expedient TRE/89/2020

4.- DICTAMEN PEL QUAL S'APROVA INICIALMENT ELS REGLAMENTS DE DESENVOLUPAMENT DEL CONVENI COL·ECTIU DE TREBALL I DELS ACORDS DE CONDICIONS DE TREBALL DE L'AJUNTAMENT SANT SADURNI D'ANOIA - Expedient RRH/30/2020

5.- DICTAMEN PEL QUAL S'APROVA L'ACTUALITZACIÓ DEL CONVENI- TIPUS PER A L'ASSUMPCIÓ DE LA GESTIÓ INFORMATITZADA DEL PADRÓ D'HABITANTS (AGIPH), A LA NORMATIVA VIGENT EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES - Expedient SEC/33/2020

6.- DICTAMEN PEL QUAL S'APROVA INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT D'ÚS DEL CENTRE CULTURAL PLAÇA NOVA - Expedient SEC/15/2020

7.- DICTAMEN PEL QUAL S'APROVA L'AVALUACIÓ DEL II PLA D'IGUALTAT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA 2013-2016 - Expedient BSO/119/2018 PART DE CONTROL

8.- DONAR COMPTE DE L'APROVACIÓ INICIAL PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL PROJECTE MUSEOGRÀFIC I MUSEOLÒGIC DEL CENTRE D'INTERPRETACIÓ DEL CAVA DE LA FASSINA DE CAN GUINEU, REDACTAT PER L'EMPRESA GUANYADORA DEL CONCURS D'IDEES AMB INTERVENCIÓ DE JURAT - Expedient SEC/539/2018

9.- DONAR COMPTE AL PLE DELS DECRETS APROVATS PER L'ALCALDIA - Expedient SEC/25/2020

10.- DONAR COMPTE AL PLE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL - Expedient SEC/26/2020 MOCIONS

11.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ERC I DEL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER SANT SADURNÍ DE SUPORT ALS CITATS A DECLARAT PER LA GUÀRDIA CIVIL PEL TALL A LA JONQUERA DEL PASSAT 11 I 12 DE NOVEMBRE DE 2019. - Expedient SEC/78/2020

12.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA AMB MOTIU DEL DIA 8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DELS DRETS DE LES DONES, PER AL PLE DE FEBRER DE 2020 - Expedient SEC/80/2020

13.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ERC PER A LA COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES, PER AL PLE DE FEBRER DE 2020 - Expedient SEC/81/2020

14.- MOCIÓ DE LA CUP EN SUPORT A LA JORNADA DE LLUITA DEL PROPER 8 DE MARÇ DEL 2020 - Expedient SEC/82/2020 15.- PRECS I PREGUNTES