Publicació 15.06.2020
L'equip d'expedició de DNIs informarà quan torni a desplaçar-se als municipis i fins llavors la Policia Local no pot donar cita

La Policia Nacional ha deixat de desplaçar-se als municipis per renovar DNIS a causa de la crisi sanitària, per la qual cosa des que va començar l'Estat d'Alarma no s'expedeixen DNIs a Sant Sadurní fins a nou avís.

Les persones que tenen el tràmit de renovació en curs i els falta recollir el document, poden continuar fent ús del justificant que n'acredita la renovació fins que es reprengui el servei als municipis o posar-se en contacte amb l'Oficina de Cornellà per demanar cita prèvia i recollir-lo allà mateix -telèfon 93 261 90 91-.

La Direcció General de la Policia (DGP) ha informat que els territoris que es troben en Fase II del Pla de transició cap a la nova normalitat han reiniciat els tràmits, de forma gradual i progressiva, per a l'obtenció i renovació de DNIs i passaports, sempre amb cita prèvia.

Pròrroga de la validesa del DNI

La DGT recorda també que la validesa del DNI de les persones majors d'edat que caduquin durant el període comprès entre el 14 de març de 2020 i el 13 de març de 2021 queda prorrogada un any més. No obstant això s'aconsella renovar-los demanant cita per mitjà de la pàgina  https://www.citapreviadnie.es/

Més informació