Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
Les ofertes es poden presentar fins al 2 d'agost a les 14h

Fins al 2 d'agost a les 14h està obert el termini per presentar-se al concurs per a l'explotació del quiosc-bar del Parc de la Rambla.

Les sol·licituds s'han de presentar per mitjà de Sobre Digital de la Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya

Podeu consultar a continuació tota la informació i el plec de clàusules administratives:

MÉS INFORMACIÓ

PUBLICAT EL 12.07.2020