Nexes - Innovació, emprenedors i empreses

Nom del projecte: Penedès Circular

Iniciativa: Consell Comarcal, Mancomunitat Penedès Garraf  i Ajuntament de Vilafranca

Destinataris: empreses de l'Alt Penedès

Objecte:  identificar quines necessitats i oportunitats hi ha en el teixit productiu de la comarca per poder fer la transisió cap a l'economia circular.

Exercici: projecte pluriennal

Borsa de subproductes: residuRECURS

Infografia sobre el programa