Publicació 02.04.2021
L'Ajuntament ha col·laborat en diverses accions per donar visibilitat i ajudar a entendre'l, com il·luminar la façana de blau i pintar pictogrames als passos de vianants

façana dia autisme

El 2 d'abril és el dia de conscienció sobre l'Autisme i l'Ajuntament de Sant Sadurní ha col·laborat en diverses accions per donar visibilitat i ajudar a entendre'l, en col·laboració amb FEM CAMÍ centre d'intervenció educativa i Autisme Amb Futur.

Els trastorns de l’espectre autista (TEA) són alteracions del neurodesenvolupament que es caracteritzen per una afectació en la capacitat de comunicació i interacció social, la presència d’un patró de conductes repetitives (interessos restringits, estereotípies, etc.), rigidesa de pensament i una desregulació del perfil sensorial (la manera com processen la informació que capten amb els sentits).

Aquest dijous la façana de l'Ajuntament s'ha il·luminat de blau i la setmana passada el servei de Via Pública va començar a pintar els passos de vianants amb pictogrames per a les persones amb Condició de l'Espectre de l'Autisme (CEA), amb la col·laboració de FEM CAMÍ centre d'intervenció educativa i Autisme Amb Futur.

Un dels suports clau per a la millora de la qualitat de vida de les persones amb autisme, sobretot dels infants en ple procés d'aprenentatge, són els suports visuals, com els pictogrames, per l’estructuració, anticipació, informació, normes socials, autonomia, etc.

#DiaMundialAutisme #ConnectatAlBlau 

Més informació a Gencat.cat

Autisme pictorgrames