Entre els dies 17 i 24 de novembre es distribuiran diversos mapes de Sant Sadurní per fer una recollida anònima d'espais on es pateixen actes de violència masclista. Qualsevol dona víctima d'algun tipus de violència masclista podrà indicar, amb un gomet, el lloc del municipi on n'hagi patit.

El dijous 25, després de l'acte institucional, S'exposarà un recull de tots els mapes, assenyalant els espais on s'han donat més agressions per identificar-los i denunciar-los.