Aula salut

L'Associació DRET A MORIR DIGNAMENT ens informarà de com DEFENSAR ELS DRETS DEL CIUTADÀ AL FINAL DE LA SEVA VIDA (Llei 41/2002 d'Autonomia del Pacient) i com tota persona té dret a:
-A la informació clínica
-A decidir lliurament entre les opcions clíniques disponibles (consentiment informat)
-A la intimitat
-A negar-se a rebre tractaments no desitjats i a que es respectin les decisions lliure i voluntàriament adoptades pel malalt.
-A expressar anticipadament la seva voluntat en el Document de Voluntats Anticipades (DVA)
-A l'alleujament del sofriment, accedint a una medicina pal·liativa de qualitat que sigui respectuosa amb els seus valors i les seves creences
-A evitar tractes inhumans o degradants, recorrent a la sedació pa·liativa (morir adormit) si aquesta és la seva voluntat.