Publicaciˇ 15.03.2024
  • Cal autoritzaciˇ per cremar vegetaciˇ
  • Extremeu les precaucions 

Des d'aquest divendres 15 de març i fins al 15 d'octubre està prohibit fer foc al bosc.

  • No es poden cremar restes de poda i d'aprofitaments forestals ni marges pròxims a boscos sense autorització.
  • Tampoc no es poden fer focs d'esbarjo ni d'altres relacionats amb l'apicultura.
  • En àrees recreatives i d'acampada i en parcel·les d'urbanitzacions, es pot fer foc amb barbacoes d'obra amb mataguspires
  • Està prohibit llençar objectes encesos i abocar escombraries i restes vegetals i industrials que puguin ser la causa de l'inici d'un foc.

Més informació Gencat.cat/Agricultura

Bosc cremat