Classes de repàs per a preparar la selectivitat i exàmens oficials d'anglès, francès i alemany.
Del 15 de maig i fins al 31 de juliol.