Com utilitzar els inhaladors per millorar els resultats, disminuir els ofecs i assegurar de prendre la dosi adequada.
A càrrec de Anna Ferrer i Elena Paz.