La sessiˇ s'iniciarÓ a les 19:30 hores i es podrÓ seguir en directe a RÓdio Sant SadurnÝ i al web municipal

ple març

 Ordre del dia: 

1. Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió de data 30 d'abril de 2024

2. Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió de data 15 de març de 2024

3. Aprovar la revisió de preus del contracte de subministrament d'energia de la caldera de biomassa

4. Aprovació de factures amb reconeixement extrajudicial de crèdit

5. Modificació ordenança fiscal nº33 taxa per a la prestació dels serveis de l'escola de música

6. Modificació del règim de dedicacions i retribucions regidors/es

7. Aprovar inicialment la modificació de la Base 9 "Criteris objectius d'atorgament de la subvenció" de les bases reguladores

8. Presentar observacions, suggeriment i propostes a l'avantprojecte del Pla Territorial del Penedès i document inicial estratègic

9. Prendre coneixement de l'estat d'execució trimestral 4t trimestre 2023

10. Prendre coneixement decret alcaldia relatiu a liquidació del pressupost 2023

11. Donar compte drecets d'alcaldia

12. Donar compte acords junta de govern

13. Prec Partit Popular referent a la piscina d'estiu

14. Prec Partit Popular referent a les parades del bus

15. Prec Partit Popular sobre els llocs amb ombra a l'estiu

16. Preguntes Partit Popular