• Casal d'Entitats, Cr. Marc Mir, 15
  • Representant: Iván Heredia Ejarque

    Companyia de teatre. INSTAGRAM: unpamidosdits TWITTER: @unpamidosdits