Ýndexjove - Servei de joventut ═ndex de Sant SadurnÝ d'Anoia

Què és?

           GarantiaJuvenil                                                              

La Garantia Juvenil és una iniciativa Europea de lluita contra l’atur juvenil per garantir que tots els joves menors de 30 anys,tant si estan inscrits en el serveis públics d’ocupació com si no, rebin una oferta concreta (de feina, de formació o de període de pràctiques) en un període de temps de 4 mesos des que va acabar la formació o es va iniciar el període a l’atur.

Requisits:

  • Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadà de la Unió o dels Estats que formen part de l'Acord sobre l'espai Econòmic Europeu o Suïssa que es trobin a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També podran inscriure-s'hi els estrangers titulars d'una autorització per a residir en territori espanyol que habiliti per a treballar.
  • Estar empadronat a qualsevol municipi de Catalunya.
  • Tenir més de 16 anys i menys de 30 anys en el moment de sol·licitar la inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
  • No haver treballat en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
  • No haver rebut accions educatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
  • No haver rebut accions formatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
  • Presentar una declaració expressa de tenir interès en participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil.

Apunta-t'hi

 
Inscripció directament a la Oficina Jove de l'Alt Penedès

Es pot fer la inscripció directament a la Oficina Jove de l'Alt Penedès situada a la seu del Consell Comarcal de Vilafranca (c/ d'Hermenegild Clascar 1-3). Contacte 93 890 00 00 ext 112.
De dilluns a divendres de 9 h a 14 h i dijous tarda de 17 h a 19 h
Cal portat el DNI i mòbilInscripció amb DNI electrònic o certificat

La forma més senzilla i ràpida d'accedir al fitxer és a través de DNI electrònic o certificat electrònic reconegut .
Si el tens pots fer la teva inscripció directament (aquí)
Si voleu obtenir el certificat electrònic (aquí)
Pàgina web de referència: Garantia Juvenil