Enriquiment i realització personal, comprensió de la influència de la ment en el cos.
A càrrec de Maria Pujol.