Nexes - Innovació, emprenedors i empreses

Els  Polígons d’Activitat Econòmica  són espais on es genera una part significativa de la riquesa i l’ocupació, possibiliten l’aparició de xarxes empresarials que alhora generen economies d’escala i sinergies, redueixen els costos de transacció, presenten una gran capacitat d’innovació tecnològica i de difusió de l’aprenentatge i fan possible la combinació de competència i cooperació, per posar-ne alguns exemples.

L’evolució de l’activitat econòmica en les dues darreres dècades ha atorgat als territoris un paper molt actiu en el desenvolupament econòmic. A escala local, han estat aquells territoris capaços d’oferir uns espais més adequats,  aquells que han aconseguit atraure empreses de manera més eficaç i consolidar un teixit productiu local competitiu i més resistent a les crisis. 

Des del Consell Comarcal s'ha posat en marxa una web que facilita informació sobre els diferents polígons del Alt Pendès, on es poden consultar dades sobre:

  • Localització
  • Característiques
  • Oferta de parcel·les i naus
  • Empreses instal·lades
  • Infraestructures
  • Serveis 
  • Mobilitat

En el següent enllaç es pot cercar la totalitat dels Polígons d'Acitivitat Econòmica (PAE) de l'Alt Penedès

PAE


En  concret al municipi de Sant Sadurní d'Anoia es poden consultar dades dels seguents polígons:

Font: 
consell comarcal