Visita a les instal.lacions i la tasca que es realitza al centre.