índexjove - Servei de joventut Índex de Sant Sadurní d'Anoia
Per identificar les teves emocions i afrontar de manera conscient els reptes que ens trobem diŕriament.
 • Descripció:
  La intel·ligència emocional és la capacitat de reconèixer els nostres propis sentiments i els dels altres, de motivar-nos i de gestionar les nostres relacions. Amb aquest curs aprendràs a identificar les teves emocions des d'una vessant teòrica i vivencial, per afrontar de manera conscient els reptes que ens trobem diàriament.

  Dirigit a:
  Monitors i monitores de lleure, educadors, educadores... i totes les persones interessades en apropar-se a el treball de les emocions i els recursos per reforçar la gestió de les emocions en l'àmbit laboral i personal.

  A partir de 18 anys
  (es dona prioritat a les persones de Sant Sadurní d'Anoia)

  Dates: Del 16 de novembre al 13 de desembre
  Hores online: 20 h
  Preu: 10 €
  A càrrec de: Escola EFA
  Impartir per: Tania Muelas 

  Observacions:
  La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. 

  Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, com a mínim, cada dos dies. 

  La comunicació amb el/la tutor/a es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

  Informació i continguts

 • Organitza:
  Regidoria de Joventut
PUBLICAT EL 13.10.2020