• c/ Escorxador 19-21, 08720 Vilafranca del Penedès
  • ONG que treballa als països del Sud per l'equitat de gènere, la participació ciutadana i la sobirania alimentària i als països del Nord per fer incidència política, econòmica i social per aconseguir relacions més justes entre els països rics i els empobrits, sensibilitzar sobre els desequilibris al món, finançament de projectes, impuls al comerç just i acompliment dels objectius del mil·leni.