• Casal d'Entitats, Cr. Marc Mir, 15
  • Les Agrupacions de Defensa Forestal de Catalunya són una organització compromesa que, integrada per propietaris forestals, voluntaris, ajuntaments i d’altres entitats, té cura de la gestió del medi natural del nostre entorn, de forma constant i coordinada, afavorint la prevenció i divulgació dels riscos i la participació activa en les situacions d’emergència que és produeixen en cada àmbit d’actuació.  

    Responsable: Xavier Xortó


    Adf Sant Sadurní
    Adf Sant Sadurní