Publicació 16.09.2016
TALLER PER A PARES I FILLS: REPTES I HABILITATS PER NEGEOCIAR EN FAMÍLIA"
 • Activitat
  TALLER GRATUÏT PER A FAMÍLIES SOBRE COM AFAVORIR LA CONSTRUCCIÓ D'UN MODEL FAMILIAR NEGOCIADOR.
 • Descripció
  FACILITAR EINES ALS PARES I FILLS PER NEGOCIAR EN FAMÍLIA
 • Lloc de realització
  SAL D'ACTES DEL CASAL D'ENTITATS
 • Data de realització

  DOS DIES: 24 D'OCTUBRE DE 17.30H A 18.30H FILSS I FILLES
            24 D'OCTUBRE DE 19H A 20.30H MARES I PARES

            7 DE NOVEMBRE DE 19H A 20.30H CONJUNTAMENT PARES/MARES AMB FILLS/FILLES

 • Contacte

  SERVEI D'EDUCACIÓ DE L'AJUNTAMENT
  TEL. 93 818 42 24 EXT. 4