Lloc de naixement: Vilafranca del PenedŔs
Data de naixement : 29 de gener de 1965

 • Partit polític: PSC
 • Càrrec: Regidor
 • Àrees: 
 • Membre Junta de Govern: No
 • Membre Comissions Informatives: Recursos Humans, Serveis, Turisme, Participació, Municipi i Territori
 • Correu electrònic: camposop@santsadurni.cat
 • Xarxes socials: Twitter: @perecampos73; Instagram: osunapedrocampos; Facebook: pedro.campososuna
 • Perfil personal: Títol d'enologia de 2n grau; Máster en viticultura, enologia i màrqueting; enòleg col·legiat número 6, habilitat per l'INCAVI des del 2006
 • Trajectòria professional: Treballador al sector del vi i el cava, com a bodeguer, auxiliar de laboratori, cap de producció i enòleg i als darrers anys director tècnic i enòleg a unes caves
 • Retribució anual bruta: 
 • Dietes anuals (màxim): Més informació
 • Indemnitzacions anuals (màxim):
 • Activitats i béns: Més informació
 • Informació addicional: Vocal de la junta de govern del Col•legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya(CEEC)