La vespa asiàtica o vespa velutina és una espècie invasora originària del sud-est asiàtic que es va trobar per primer cop al municipi l'any 2019, al haver-se'n identificat diversos exemplars més considerem que ja és present al nostre municipi.

vespa velutina

Aquesta vespa és predadora natural de les abelles i altres insectes pol·linitzadors essent molt perjudicals per la biodiversitat, la pol·linització de plantes i fruites i especialment l'apicultura.

Com identificar-la?

No és especialment agressiva amb les persones, però les seves picades són més doloroses. Si s'evita entrar en contacte amb l'insecte, rarament hi haurà un atac.

Velutina3

Com és el niu?

En cas de detectar un niu o algun exemplar:

  • En cap cas intentar capturar la vespa, si es troba un niu cal mantenir una distància mínima de 5 mts. i mai destruir-lo, molestar-lo o retirar-lo.
  • Cal contactar amb l'Ajuntament amb un missatge al telèfon 618985234 o al correu salut@santsadurni.cat
  • Si es niu es troba a l'espai públic o medi natural i representa un perill per a les persones l'Ajuntament valorarà la seva destrucció o retirada.
  • Si el niu es troba en un espai privat l'Ajuntament pot oferir assessorament amb serveis especialitzats autoritzats.

Vespa velutina2