Aigua SENSE GARANTIA SANITÀRIA tenint en compte els darrers resultats de les analítiques realitzades sobre el control microbiològic i el nivell de nitrats a l'aigua.

FONT DEL RAVAL DE MONISTROL
Monistrol

Situada als afores de Monistrol, a 5 minuts de la plaça de l’església. Raja durant tot l’any.

La vegetació que s'hi troba és l'alzina, plataner, canyissar, freixe, esbarzer i roure.

AIGUA SENSE GARANTIA SANITÀRIA

JUNY 2023
Nitrats3,9 mg. NO3Valor no aptitud superior a 50 mg/NO3
Coliforms totals28 ufc/100 mLValor no aptitud superior a 100 ufc/100 mL
Escherichia coli0 ufc/100 mLValor acceptable 0 ufc/100 mL
Enterococs0 ufc/100 mLValor acceptable 0 ufc/100 mL
Clostridium perfingens i espores0 ufc/100 mLValor acceptable 0 ufc/100 mL
El risc del consum de l'aigua d'aquesta font corre a càrrec de la persona que en decideix beure.