BASES

PREMI DE NOVEL·LA CURTA CELLER DE LLETRES 2023

En el marc del projecte "Biblioteques amb DO", una iniciativa del Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya, que té com a objectiu dinamitzar l’espai bibliotecari amb activitats i propostes que volen respondre a les diferents necessitats del territori i, com els bons vins, crear-se la seva pròpia denominació d'origen, neix el Premi de Novel·la Curta CELLER DE LLETRES, una convocatòria de certamen literari organitzada per la Biblioteca Municipal Ramon Bosch de Noya.

 

BASES:

 

1. Poden participar en el Premi de Novel·la Curta CELLER DE LLETRES 2023 obres de narrativa inèdites i escrites en català. El gènere ha de ser el de novel·la i s’accepten tots els subgèneres (fantasia, drama, thriller, terror, humor, ciència-ficció...) i ubicació de la història (qualsevol espai del món). La trama o el tema ha d’estar íntimament relacionada amb el món del vi o del cava (vinya, història, sagues familiars, elaboració de productes, sommeliers i enòlegs, bars i restaurants...).

 

2. S’hi poden presentar persones majors de 18 anys, amb un màxim de dos originals per participant. Queden exclosos els membres del Club de Lectura Celler de Lletres i l’equip de la Biblioteca Municipal Ramon Bosch de Noya.

 

3. Si l'original ja ha estat presentat en convocatòries anteriors d'aquest certamen, en un màxim de tres convocatòries, l'obra no es podrà tornar a presentar. Tampoc s’admeten obres presentades en més de tres convocatòries amb canvis mínims per eludir aquesta condició 

 

4. L’extensió de les obres haurà de ser d’un mínim de 80 pàgines i un màxim de 100 pàgines, escrites amb Arial o Times New Roman 12, interlineat 1,5 i una configuració de pàgina aproximadament de 30 línies per 70 espais. Les pàgines hauran d’estar numerades.

 

5. Els originals que no compleixin les condicions del punt anterior seran desqualificats.

 

6. El termini de presentació d’originals s’obrirà el 15 de maig i es tancarà el 4 de juny de 2023. Totes les obres han de ser trameses per correu electrònic a l’adreça premicellerdelletres@santsadurni.cat seguint aquestes instruccions: 

En l’apartat “Assumpte” es farà constar el nom del premi al qual s’opta: “Premi de Novel·la curta Celler de lletres 2023”. En el cos del missatge es farà constar, únicament, el nom del premi, el títol de l’obra, i el pseudònim. 

L’original que opta al premi s’adjuntarà a aquest missatge en format PDF. Aquest document annex tindrà com a títol el mateix de l'obra.

En un altre document adjunt, també en format PDF, es faran constar les dades de l’autor o autora: nom i cognoms, adreça postal, adreça electrònica, i telèfon. Aquest document tindrà com a nom la paraula “PLICA” seguida del títol de l’obra.

Una persona que no és membre del jurat rebrà els originals, confirmarà la correcta recepció dels documents, i garantirà l’anonimat dels autors o autores.

 

7. Les persones autores de les obres presentades es comprometen a no retirar-les abans de fer-se públic el veredicte del jurat, ni de forma definitiva ni per fer-ne correccions, reduccions o ampliacions. Per altra banda, les obres no poden estar presentades a cap altre premi o certamen pendent d’adjudicació ni tenir compromesos els drets d’edició.

 

8. El premi consistirà en l’edició de l’obra guanyadora sota el segell d’Edicions Saldonar, amb qui el/la guanyador/a signarà el corresponent contracte d’edició. Així mateix l’autor o autora rebrà una dotació econòmica de 1.000 euros, 25 exemplars del llibre editat i un lot de productes de la població.

 

9. El veredicte, que serà inapel·lable, es farà públic el dimecres 25 d’octubre de 2023. I en cas que així ho consideri, el jurat podrà declarar el premi desert.

 

10. L’autor/a de l’obra premiada es compromet a assistir al lliurament de premis de la present convocatòria i també a la tertúlia del Club de Lectura CELLER DE LLETRES i del Club de Lectura SEGONA FERMENTACIÓ d’octubre de 2024, sessió en què es comentarà la seva obra dins els actes previstos en el projecte “Biblioteques amb DO”.

 

11. El Jurat, que estarà format per membres del Club de Lectura CELLER DE LLETRES, de la Biblioteca Municipal Ramon Bosch de Noya i de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, es reserva el dret a interpretar aquestes bases en cas de dubte, així com a decidir sobre qualsevol contingència que no hagi estat prevista.

 

12. Els originals no guardonats seran destruïts.

 

13. La presentació dels originals pressuposa l’acceptació de les bases, així com dels drets i de les obligacions que se’n deriven.

 

Sant Sadurní d’Anoia, maig de 2023