Nexes - Innovaciˇ, emprenedors i empreses
  • Servei adreçat tan a autònoms i microempreses que treballen desde el domicili particular, com a empreses que disposen d'una raó social o altres seus i necessitin rebre la  correspondència i/o  paqueteria al servei de domiciliació de  Nexes.
  • Les empreses domiciliades podran comptar, a més, amb un descompte del 50% en les taxes de lloguer de sala de reunions o sala polivalent, sobre el preu fixat per a empreses externes.
  • A més si ho necessiten poden gaudir de l'assessorament d'un tècnic d'empresa per als dubtes fiscals, laborals, financers, etc. I sobre la tramitació i gestió de sol•licituds de diferents tipus.
  • Formulari de sol·licitud de domiciliació 
  • Formulari de baixa de domiciliació


Documentació a consultar