Nexes - Innovació, emprenedors i empreses

AVUI: Molt ennuvolat amb tormenta 30ºC|17ºC
Facebook Twitter Instagram Youtube
BUTLLETÍ

SUBSCRIU-TE AL BUTLLETÍ ELECTRÒNIC

Dona't d'alta facilitant-nos el teu correu electrònic i puntualment rebràs el butlletí d'activitats i  les notícies més destacades 

Pàgines
Sol·licitud de domiciliació al CSE Nexes

Denominació procediment:
Sol·licitud de domiciliació al CSE Nexes

Objecte:
Aquest tràmit us permet sol·licitar la domiciliació de la correspondencia i paqueteria al CSE Nexes.

Qui el pot demanar?:
Tindran condició d'usuaris domiciliats aquelles empreses, professionals i autònoms que utilitzen l'adreça del CSE per desenvolupar la seva activitat econòmica o
professional.

Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment.

Documentació a aportar:
Hauran de presentar sol·licitud al registre de l'Ajuntament i adjuntar la següent documentació
1. Llicència, autorització o comunicació prèvia efectuada davant de l'Administració competent.
2. Alta censal a l'AEAT i a la seguretat social
3. Documentació acreditativa d'estar al corrent de pagament de les seves obligacions fiscals, laborals i de les d'aplicació a la seva activitat empresarial.


Import:
Import gratuït de la sol·licitud, l'import de la domiciliació  està subjecte a les taxes municipals que es poden consultar a l'apartat de documentació

Documentació

Formulari sol·licitud de domiciliació 

© Nexes
Doctor Barraquer, núm.3-5. 08770 Sant Sadurní d’Anoia
Tel: +34 931 185 195
c/e Àrea Empresa i Emprenedors: promeco@santsadurni.cat
c/e Àrea Ocupació: socupacio@santsadurni.cat
Atenció al públic: MATINS (de dilluns a divendres de 9 a 13.30 h) | TARDES (dimecres i dijous de 15 a 18 h)