Nexes - Innovació, emprenedors i empreses

AVUI: Núvols alts 28ºC|13ºC
Facebook Twitter Instagram Youtube

BUTLLETÍ

SUBSCRIU-TE AL BUTLLETÍ ELECTRÒNIC

Dona't d'alta facilitant-nos el teu correu electrònic i puntualment rebràs el butlletí d'activitats i  les notícies més destacades 

Pàgines
responsabilitat social
Responsabilitat social empresarial

Què és la Responsabilitat social empresarial

La responsabilitat social empresarial és la integració voluntària per part de les empreses de preocupacions socials i ambientals en les seves operacions comercials, processos productius i relacions amb
els grups d´interès: clients, proveïdors, treballadors, accionistes... Ser socialment responsable significa anar més enllà de l'acompliment estricte de la legislació

Origen de la Responsabilitat Social 

El punt de partida d´una política Europea de Responsabilitat social el podem situar al març de 2000, quan la Unió Europea fixa un nou objectiu estratègic: “convertir-se en una economia capaç de créixer econòmicament de manera sostenible, amb més i millor ocupació i amb major consciència social”. És a partir d'aquest moment que sorgeixen directrius i recomanacions encaminades específicament a la promoció de la responsabilitat social a les empreses.


Característiques genèriques de la RSE

Implementar processos de millora en la gestió empresarial en tres àmbits: social, medi ambiental i econòmic. Amb l'objectiu de minimitzar els impactes que l'activitat genera vers el medi i la societat present i futura.
Es caracteritza també per la seva transversalitat, entesa com una nova cultura que impregna tota la cadena de i a tots els nivells de l'organització.
El seu èxit es basa en la transparència, el compromís per part de la Direcció i la participació de les parts interessades en totes les fases del procés.

 • BENEFICI SOCIAL
  Millora la flexibilitat interna de l'organització, que suposa una millor adaptació als canvis.
  Fomenta la participació dels treballadors.
  Disminució de l'absentisme.
  Contribueix al desenvolupament professional dels membres de l'organització.
  Atracció i retenció de talent
  Foment d'unes relacions laborals estables i de qualitat.
 • BENEFICIS ECONÒMICS
  Facilita el posicionament i diferenciació de la imatge de marca respecte la competència.
  Permet la captació i fidelització de clients.
  Anticipa a futures necessitats, regulacions i millora la relació de l'empresa amb la societat.
  Millora la relació amb agents fonamentals com els sindicats o poders públics.
  Fomenta una cultura empresarial pròpia amb la conseqüent millora de la productivitat i eficiència dels treballadors.
  Identificació de nous mercats i noves idees de negoci.
 • BENEFICIS AMBIENTALS
  Contribució al desenvolupament sostenible.
  Optimització de consum d'aigua.
  Reducció de les despeses de consum energètic.
  Millora en la gestió i minimització de residus
  Adaptació a possibles demandes dels consumidors que incorporen criteris ambientals en les decisions de compra.
  Millora de la imatge pública de l´organització

Recursos per a empreses (Diputació de Barcelona) 

Recull de bones pràctiques de RSE


Fulletons divulgatius 

- Comunicació
- La gestió de les persones
- La gestió ambiental

Guies pràctiques de responsabilitat social per a la PIME

- Pla d'Igualtat i mesures de Conciliació
- Gestió de la Diversitat
- Qualitat de les condicions laborals
- Gestió ambiental
- Salut i seguretat
- La comunicació i transparència de la RSE

Els centres especials de Treball  Els Centres Especials de Treball (CET) van ser traspassats al Departament de Treball el març del 2009. En aquell moment es va iniciar un Pla de promoció i consolidació dels CET que apostava, entre d’altres actuacions, per incrementar la seva visibilitat i el seu coneixement per part del món empresarial, l’administració pública i la societat en general. Els Centres Especials de Treball són empreses que tenen la missió d’oferir llocs de treball de qualitat a persones amb discapacitat igual o superior al 33 per cent i que no poden integrar-se en l’empresa ordinària. Actuen com qualsevol organització en l’àmbit de l’economia social i, per això, han d’assolir un doble objectiu social i econòmic. És a dir, els CET han d’aconseguir crear llocs de treball adaptats a les necessitats de les persones amb discapacitat, alhora que trobar la rendibilitat econòmica que els faci empreses sostenibles.

CETs de l'Alt Penedès 

Fitxa Mas Albornar      

Consulta la seva plana web 

Fitxa Nou Verd 

Consulta la seva plana Web 

responsabilitat coorporativa

© Nexes
Doctor Barraquer, núm.3-5. 08770 Sant Sadurní d’Anoia
Tel: +34 931 185 195
c/e Àrea Empresa i Emprenedors: promeco@santsadurni.cat
c/e Àrea Ocupació: socupacio@santsadurni.cat
Atenció al públic: MATINS (de dilluns a divendres de 9 a 13.30 h) | TARDES (dimecres i dijous de 15 a 18 h)