Les persones empadronades a Sant Sadurní amb algun tipus de dificultat econòmica, familiar o social, poden adreçar-se al serveis socials municipals, on podran rebre assessorament i orientació en la sol.licitud d'ajuts o prestacions socials.

L'equip tècnic avaluarà la situació de cada cas i informarà dels tràmits o gestions que s'hagin de realitzar.